Kincsek az Aranka mentén

Az Aranka menti Tájegységi Értéktár az észak-bánáti körzeten belül földrajzi, történelmi és néprajzi szempontok alapján egységet alkotó tájegység, az Arankaköz/Aranka mente területén fellelhető kincseket mutatja be a következő szempontok mentén:

  • agrár- és élelmiszergazdaság
  • ipari és műszaki megoldások
  • természeti környezet
  • egészség és életmód
  • kulturális örökség
  • turizmus és vendéglátás
  • épített környezet
  • sport

Értékeknek/kincseknek az Aranka menti Tájegységi Értéktár Bizottság által kiemelkedő helyi jelentőségűnek nyilvánított javak tekinthetők. Ezek körét, fellelhetőségét, bemutatását az egyediségükre, speciális helyi kötődésükre, jellemzőikre vonatkozó leírására teszünk kísérletet az alábbiakban.
Első értékfeltáró kerékpártúrára 2021. augusztus 20-án, célzottan Szent István államalapító királyunk ünnepén került sor, ezzel igyekeztek a szervezők felhívni a vidék magyarságának figyelmét a magyarországi lakossággal való együvé tartozásra. Az ünnep egyebek között azt is lehetővé tette, hogy nagyszámú magyarországi kerékpáros is csatlakozhassunk utunk...
Bori Imre tanár úrnak  
             
 

Aranka, Haranga,        

Monostor gyöngysora,       

partodon mostoha           

sorsunk de nincs hova.            


Homokrév ékszere, 

jövőnket sejte...
A csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület szervezésében 2022-ben tartották meg 24. alkalommal a gyermek- és ifjúsági néptánctábort, amelyre akkor több mint 20 gyermek jelentkezett, de volt olyan év, amikor 80 lakója is volt a sátortábornak. A gyermekek több csoportban táncolnak, a többségük helybeli, és már vannak olyanok is, akik évek óta visszajárnak.A tá...
A Szent Illés próféta nevét viselő templom egyházi költségen épült 1961-ben, előtte az iskola tantermét használták imaházként. 

2017-ben Csóka önkormányzata támogatta a községbeli egyházakat és vallási közösségeket, ezen a pályázaton a kanizsamonostori templom is nyert, az oltár felújítása így 36 000 dinárból valósulhatott meg. 

A temp...
A feketetói ortodox templom 1847-ben épült, ami a nyugati bejáraton is olvasható. Az anyakönyveket 1779 óta vezetik. A templom legértékesebb része a faragott ikonosztáz. Ennek képeit Đura Pecić készítette, akire Nikola Aleksić volt hatással. Az olajfestményeket a szerb állam kiemelt jelentőségű kulturális műemlékké nyilvánította. A templom ünnepe május 19-én van,...
A feketetói római katolikus templom védőszentje Szent Vendel apát. Az első imaházat a csókai kegyúr építtette 1852-ben, majd később, 1871-ben kiszélesítették. A jelenlegi templom közadakozásból épült 1976-ban, és ugyanezen év november 14-én a bánáti apostoli kormányzó szentelte fel.

Egyébként a település szülötte a boldoggá avatott Bogdánffy Szilárd. A...
Az egyházaskéri templom falán Bogdán Józsefnek, a falu egyetlen helyben lakó plébánosának törekvései révén 1997-ben egy márványtáblát helyeztek el, ahol azóta évente ünnepség keretében Kálmány Lajos folklórkutató egyházaskéri gyűjtéseire és híressé vált mesemondójára, Borbély Mihályra emlékeznek. Az ünnepségeket az utóbbi években a Gyöngyvirág Nőegy...
Jelen kiadvány Egyházaskér alfejezetében találhatóak meg azok a kincsek, illetve leírások, amelyekhez további tartalmakat kíván szolgáltatni az „Egyházaskér kincsei” nevet viselő kiállítótér. A település helytörténeti forrásdokumentációját, a lakosság letelepedésének körülményeit, illetve életmódját ismerheti meg az ide látogató. Emellett a tavaszi fokh...
A Banaticum-házban található az Egyházaskér kincseit bemutató kiállítás és az Egyházaskéri dr. Böngyik Árpád Emlékkönyvtár. 

Dömösi György, a ház névadója és építtetője 1890. április 13-án született és 1973-ban hunyt el. Felesége Kiss Erzsébet volt, aki 1897. november 12-én született Szőregen, ahol szülei vegyeskereskedést üzemeltettek, melyet ...
Milivoj Klepić 1957-ben költözött el Podlokányból Belgrádba, majd az 1990-es években visszatért szülőfalujába. Nem hagyja, hogy a település leépüljön, teszi ezt úgy, hogy megvásárolja és felújítja az elhagyatott házakat, karbantartja a házak előtt álló kis hidakat, a legtöbbet mégis azzal tette a faluért, hogy ikonmúzeumot alakított ki, amelyben a legismertebb s...
A templom 1822 és 1827 között épült Szent Mihály és Gábor arkangyalok tiszteletére. Az ikonosztázt és a falfestményeket Nikola Aleksić készítette 1839-ben. A 36 méteres torony három haranggal valamivel később, 1857-ben épült fel. A boltozatokon és a falakon található ikonok Stevan Aleksić keze munkáját dicsérik, ezek az alkotások 1908-ból származnak. 1779 óta vez...
A településen először a Batthyány család építtetett 1840-ben egy egyszerű kápolnát.  Batthyány Tarnóczy Antónia támogatásával ennek a helyére 1869–1870-ben épült fel egy új templom, amely a Szent Család tiszteletére lett felszentelve.  A munkálatokat Bagáry Pál uradalmi gazdatiszt felügyelte.

A templom felszentelésének 150. évfordulóját 2020 nov...